ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบประเมิน  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  อบต.ทับปริกนางสาวฐิตินันท์สันติพิทักษ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ1
2กระบี่  อบต.ทับปริกนางสาวเพ็ญจิราสมาธินักทรัพยากรบุคคล1
3กำแพงเพชร  ทต.ไทรงามนางสาววิจิตตราปานดีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
4กำแพงเพชร  อบต.วังทองนางสาวอังคณาพันจูนักทรัพยากรบุคคล1
5กำแพงเพชร  อบต.พานทองนายธนวัฒน์คำมูลนักทรัพยากรบุคคล1
6ฉะเชิงเทรา  ทต.แสนภูดาษนางสาวศิรกาญจน์บ้านแสนเจ้าพนักงานธุรการ1
7ฉะเชิงเทรา  ทต.แสนภูดาษนางสาวทิพยงค์รักษาสินนักวิชาการศึกษา1
8ตาก  อบต.ด่านแม่ละเมานางสาวพัชรินทร์ทิยะนักทรัพยากรบุคคล1
9นครศรีธรรมราช  ทต.อ่าวขนอม*นางสาวเจษฎาภรณ์คงยิ่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
10นครสวรรค์  อบต.หนองบัวนางสาวสมปองบุญนุ่มครู1
11นครสวรรค์  อบต.หนองบัวนางสาวประภาพรมาแสงครู1
12นครสวรรค์  อบต.หนองบัวนางสาวสายพินพุกน้อยครู1
13นครสวรรค์  อบต.หนองยาวนายเกียรติศักดิ์เพชรสัมฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
14น่าน  ทต.นาน้อยนางสาวธารีกานต์ทินนท์นักจัดการงานทั่วไป1
15น่าน  ทต.ปัว*นางพัทธนันท์ถาวงศ์ผอ.กองการศึกษา1
16น่าน  อบต.น้ำแก่นนางวันทนาคำปีนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
17น่าน  อบต.นาปังนางสาวกัลยรัตน์สัตยวงศ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
18น่าน  อบต.เมืองจังนางรัชนีกรอินวงค์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
19น่าน  อบต.ศรีภูมินางกัญญาณัฐปันแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
20ปทุมธานี  อบต.บางพูดนางสาวโยษิตาเผือกทองใบผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล1
21ปทุมธานี  อบต.บางพูดนางสาวอรรถยานรินทร์หัวหน้าสำนักปลัด1
22ปทุมธานี  อบต.บางพูดนางเดือนเพ็ญพ่วงโพธิ์นักทรัพยากรบุคคล1
23ปทุมธานี  อบต.บางพูดนางสาวประกายมาสอยู่เกษมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป1
24พะเยา  ทต.บ้านต๋อมนางวรรณาเพ็งศรีครู1
25พะเยา  ทต.บ้านต๋อมนางสาววรารัตน์ค้าโคนักทรัพยากรบุคคล1
26พะเยา  ทต.ป่าแฝกนางรัตน์ธิญามั่นคงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
27พะเยา  ทต.ป่าแฝกนายพันธกานต์อนัตกะทัตนักวิชาการคอมพิวเตอร์1
28พะเยา  ทต.สบบงนางกมลรัตน์กัณทะวงศ์ครู1
29พะเยา  ทต.สบบงนางสาวมณฑาชมเชยนักทรัพยากรบุคคล1
30พะเยา  ทต.สบบงนางรำเพ็ญกลิ่นหอมครู1
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป