ตรวจสอบรายชื่อ
  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กระบี่  อบต.พรุดินนานายฐปกรเองหิ้น ปลัดอบต.1
2กาญจนบุรี  อบต.สิงห์นางสาวอ้อยทิพย์จันทราชนักทรัพยากรบุคคล1
3กาญจนบุรี  อบต.หนองรีนายปริญญาพุ่มประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล1
4กำแพงเพชร  อบต.หนองหัววัวนางสาวมาราตรีพลแก้วหัวหน้าสำนักปลัด1
5ฉะเชิงเทรา  อบต.คลองเขื่อนนางสาวอาภาพรสุริยะนักทรัพยากรบุคคล1
6ฉะเชิงเทรา  อบต.บึงน้ำรักษ์พ.อ.อ.ปิยะสันธนะโยธินหน.สำนักปลัด1
7ชลบุรี  อบต.นาเริกนางสาวสยุมพรหรั่งสิโยนักทรัพยากรบุคคล1
8ชลบุรี  อบต.ไร่หลักทองนางสาวปุณยนุชโหงวฮวดนักทรัพยากรบุคคล1
9ชลบุรี  อบต.บ่อกวางทองนางสาวนภัทรวังชากรนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
10ชัยภูมิ  ทต.แก้งคร้อนางชุติปภาศิริโสภณนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1
11ชุมพร  ทต.ปากน้ำหลังสวนนางสาวนัยเนตรเชื้ออยู่นานนักทรัพยากรบุคคล1
12ตรัง  อบต.วังมะปรางเหนือนางพรสิรินทร์ลิ่มอรุณรองปลัด อบต1
13นครปฐม  ทต.คลองโยงนางสาวสมพรพิมพ์ดีนักทรัพยากรบุคคล1
14นครปฐม  อบต.บัวปากท่านางสาวจันทรานิยมทองนักทรัพยากรบุคคล1
15นครปฐม  อบต.บางหลวงนางพัชรินทร์เจริญยศนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
16นครสวรรค์  อบต.ตาคลีนางสาวอรพรรณมั่นพรมหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป1
17นครสวรรค์  อบต.ห้วยหอมนายประเสริฐเงินดีหัวหน้าสำนักปลัด1
18นครสวรรค์  อบต.ห้วยหอมนายอธิกมาสบุญมากนักทรัพยากรบุคคล1
19นครสวรรค์  อบต.ห้วยหอมนางสมพรประเสริฐสงค์ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1
20นครสวรรค์  อบต.ตะคร้อนางอรวรรณอินทรประสาทหัวหน้าสำนักปลัด1
21นนทบุรี  ทต.บางใหญ่นางสาวอารีรัตน์ประยูรวงศ์ผช.นักทรัพยากรบุคคล1
22นนทบุรี  ทต.บางใหญ่นางสาวรัตนาภรณ์สายบุญจันทร์หน.ฝ่ายแผนงาน1
23น่าน  อบต.แม่จริมนายวิษณุพงศ์นวพงษ์ศิรินทร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
24ปราจีนบุรี  อบต.กรอกสมบูรณ์นางสาวณัฐนภัทร์สืบปรุจพง.ธุรการ1
25ปัตตานี  อบต.ตะโละแมะนานางสาวฮาสือน๊ะฮะแวหัวหน้าสำนักปลัด1
26ปัตตานี  อบต.ตะโละแมะนานางสาวปาตีเมาะห์บินยูโซะนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ1
27พระนครศรีอยุธยา  ทต.ลาดบัวหลวงนายวิทยาชั่งโตนักทรัพยากรบุคคล1
28พระนครศรีอยุธยา  ทต.สามเมืองนางสาวศันสนีย์เชื้อผู้ดีนักทรัพยากรบุคคล1
29พระนครศรีอยุธยา  อบต.ท่าหลวงนางสาวสุกัญญาสุขประจำนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1
30พระนครศรีอยุธยา  อบต.ปากจั่นนางสาวคณัญภัชเกตุสุขนักทรัพยากรบุคคล1
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป