ตรวจสอบรายชื่อ
หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต. (ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทองมงคลนางสาวสุนันญาม่วงทองนักวพัสดุชำนาญการ1
32ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทองมงคลนางสาวบุญญารัสมิ์ด่านอนุพันธ์หัวหน้าสำนักปลัด1
33ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทองมงคลนางสุมาลีมากแก้วนักวิเงินและบัญชีชำนาญการ1
34พระนครศรีอยุธยา  อบต.เกาะเรียนนางสาวเบญญาภา ข้อเพชรนักทรัพยากรบุคคล1
35พระนครศรีอยุธยา  อบต.เกาะเรียนนางสาวมธุรสกลอยออนผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล1
36พระนครศรีอยุธยา  อบต.พระยาบันลือนางสาวอรสาพัชนีนักทรัพยากรบุคคล1
37พระนครศรีอยุธยา  อบต.คานหามนางสาวบุญตาสุทธิวงษ์รองปลัดอบต1
38พระนครศรีอยุธยา  อบต.คานหามนางชนัลญารื่นสินนักบริหารงานอยต.1
39พิจิตร  ทต.วังบงค์*นายพิษณุพรมหารนักทรัพยากรบุคคล1
40พิจิตร  อบต.บ้านนานายกาวิระอ่อนศรีปลัดอบต.1
41พิษณุโลก  อบต.ท่านางงามนางพรปวีณ์วิชัยนวก.เงินและบัญชี1
42ร้อยเอ็ด  อบต.สะอาดนายชัยชนะแก้วปัญญา ปลัดอบต. 1
43ร้อยเอ็ด  อบต.สะอาดนางสาวศุกลภัทรบำรุงศรีนักทรัพยากรบุคคล1
44ระยอง  ทต.น้ำคอกนางกฤษณภรณ์ชูเชิดนักทรพยากรบุคคล1
45ราชบุรี  อบต.ดอนใหญ่นายธานินทร์สังข์ศรีปลัดอบต.1
46ลพบุรี  อบต.ชัยบาดาลนางสาวเรณูแก้วมาผู้อำนวยการกองคลัง1
47ลพบุรี  อบต.ชัยบาดาลนางสาววิภาวีปี่ทองหัวหน้าสำนักปลัด1
48ลพบุรี  อบต.ชัยบาดาลนางสาวบุญแทนศิริกุลปลัด อบต.1
49ศรีสะเกษ  อบต.น้ำอ้อมนางฐิติณัฐนาถไชยะเดชะนักทรัพยากรบุคคล1
50สกลนคร  อบต.ด่านม่วงคำนายวุฒิชัยเทพพิกรุงรองปลัด อบต.1
51สมุทรปราการ  ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย(สำโรงใต้)*นางวัลยาคล้ายสุวรรณหนฝ.อำนวยการ1
52สมุทรปราการ  อบต.บางเสาธงนายกิตติ์ธเนศภานุวัฒนะรัศมิ์รองปลัด อบต1
53สมุทรปราการ  อบต.บางเสาธงนางสาวธัญวรรณ์ศรัทธารัตน์หน.สำนักปลัด1
54สมุทรปราการ  อบต.บางเสาธงนางสาวทัศนีย์มอญหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป1
55สมุทรปราการ  อบต.นาเกลือนางธิติพรธิงามผอ.กองคลัง1
56สมุทรปราการ  อบต.นาเกลือนางสาวสรวีย์สดใสนักทรัพยากรบุคคล1
57สมุทรสงคราม  ทต.อัมพวานางณิชนันทน์สินสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล1
58สระแก้ว  อบต.หนองหว้านางสาวชนกานต์พุฒนอกผอ.กองการศึกษา1
59สระแก้ว  อบต.หนองหว้านายศุภโชคลบพื้นนักทรัพยากรบุคคล1
60สระแก้ว  อบต.หนองหว้านางจุฬาลักษณ์ผาทองหน.สำนักปลัด1
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป