ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
31ฉะเชิงเทรา  อบต.บางกระเจ็ดนางสาวธนัฐฐาพุทธินันท์นักทรัพยากรบุคคล6
32ฉะเชิงเทรา  อบต.บางกระเจ็ดนายยศวันต์บุญคงหัวหน้าสำนักปลัด6
33ฉะเชิงเทรา  อบต.บางกระเจ็ดนางสาวสุณิสาจันทร์เปล่งจพง.ธุรการ6
34ฉะเชิงเทรา  อบต.บางกระเจ็ดนางสาวสาริศามหาโคตรนักวิเคราะห์นโยบายฯ6
35ฉะเชิงเทรา  อบต.บางเล่านางสิริธรชุมภูงามนักทรัพยากรบุคคล6
36ฉะเชิงเทรา  อบต.บางเล่านางศิริวิราภรณ์นิลสยามรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล6
37ฉะเชิงเทรา  อบต.แปลงยาวนางสาวสุกัญญาตันติกุลนักทรัพยากรบุคคล6
38ฉะเชิงเทรา  อบต.หัวสำโรงพ.จ.ท.สมปองสุขสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
39ฉะเชิงเทรา  อบต.โพรงอากาศนางศิริพรแทนวันนักทรัพยากรบุคคล6
40ฉะเชิงเทรา  อบต.บึงน้ำรักษ์นางสาวสร้อยสลาพลอยทับทิมนักทรัพยากรบุคคล6
41ฉะเชิงเทรา  อบต.สองคลองนางสาวธนัชชามังคละสวัสดิ์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป6
42ฉะเชิงเทรา  อบต.บางกรูดนางสาวอังศิณาบัณฑิตนักทรัพยากรบุคคล6
43ฉะเชิงเทรา  อบต.ทุ่งพระยานางสาวพรรษชลมีสัตย์นักทรัพยากรบุคคล6
44ชลบุรี  ทม.ศรีราชานางสาวสายพินสร้อยอุดมนักทรัพยากรบุคคล6
45ชลบุรี  ทต.นาป่านางสาวสุนันทาธรรมบำรุงนักทรัพยากรบุคคล6
46ชลบุรี  ทต.เกาะจันทร์นางสาวชุติมาม่วงมณีหนฝ.บริหารงานทั่วไป6
47ชลบุรี  ทต.ห้วยใหญ่นางสาวชลดาเจาะสุนทรนักทรัพยากรบุคคล6
48ชลบุรี  ทต.บางเสร่นายแสวงตระการจันทร์หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป6
49ชลบุรี  ทต.หนองใหญ่นางสาวโสภาวดีนาวีอุปถัมภ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
50ชลบุรี  อบต.คลองพลูนางอัญชิสาทรงวาจาหัวหน้าสำนักปลัดอบต.6
51ชลบุรี  อบต.คลองพลูนางสาวพรรณฑิพามหากนกนักทรัพยากรบุคคล6
52ชลบุรี  อบต.พานทองนายธีรเดชชมชื่นนักทรัพยากรบุคคล6
53ชลบุรี  อบต.หน้าประดู่นางสาวกัญญมนพิมพ์งามนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ6
54ชลบุรี  อบต.เขาคันทรงนางสาวฉัฐวีณ์ฉายสุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล6
55ชลบุรี  อบต.พลูตาหลวงนางสิรสาทรงสนานนักทรัพยากรบุคคลชก.6
56ชลบุรี  อบต.แสมสารนางจินตนาเกียรติเจริญสุขจพง.สาธารณสุข6
57ชลบุรี  อบต.แสมสารนางสาริศาสุริยะนักทรัพยากรบุคคล6
58ชัยภูมิ  อบต.บ้านค่ายนางสุทธิยานารินทร์นักทรัพยากรบุคคล6
59ชัยภูมิ  อบต.ห้วยต้อนนางจรรนารีโพธิ์ศรีทองนักทรัพยากรบุคคล6
60ชัยภูมิ  อบต.โคกมั่งงอยนายอภิชาติมาชัยภูมินักทรัพยากรบุคคล6
หน้าก่อน  เลือกหน้า   หน้าถัดไป