ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำแบบแบบประเมิน "ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ" ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาฬสินธุ์  อบต.ดอนสมบูรณ์นางสาวดวงธิดาภูขันเงินนักทรัพยากรบุคคล2
2ฉะเชิงเทรา  อบต.ดงน้อยนางสาวศิริวรรณวุฒิศาสตร์นักทรัพยากรบุคคล2
3ชลบุรี  อบต.เขาซกนางสาวสุทินบุญบรรจงนักทรัพยากรบุคคล2
4ชัยภูมิ  อบต.โนนสำราญนางสาววันวิสาชาตะรักษ์นักทรัพยากรบุคคล2
5ชัยภูมิ  อบต.โคกมั่งงอยนายอภิชาติมาชัยภูมินักทรัพยากรบุคคล2
6ชัยภูมิ  อบต.ตาเนินนายเสกสรรค์บุพโตนักทรัพยากรบุคคล2
7นครราชสีมา  ทต.ไทรโยง-ไชยวาลนายเจริญพันธ์สำโรงนักทรัพยากรบุคคล2
8นครราชสีมา  อบต.บ้านเหลื่อมนายชัยญากุลนอกนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
9นครราชสีมา  อบต.ลำคอหงษ์นางสาวเพ็ญนภากอพลูกลางนักทรัพยากรบุคคล2
10นครราชสีมา  อบต.กระทุ่มรายนางสาวณัฐพรถิ่นพุดซานักทรัพยากรบุคคล2
11นครราชสีมา  อบต.ดอนเมืองนางศิริวรรณศรีไสวนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2
12บุรีรัมย์  อบต.หนองใหญ่นายจตุวัฒน์ด้วยงานายช่างเขียนแบบ2
13บุรีรัมย์  อบต.หนองใหญ่นางสาวธิรดาธิราชรัมย์นักทรัพยากรบุคคล2
14มหาสารคาม  อบต.โพนงามนางสาวประภาวรินทร์ดรวิชานักทรัพยากรบุคคล2
15มหาสารคาม  อบต.สันป่าตองนางสาวศุภลักษณ์พุดสีนักพัฒนาชุมชน2
16มหาสารคาม  อบต.สันป่าตองนางสาวเกษรา ปะติกานังนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
17ร้อยเอ็ด  ทต.บ้านนิเวศน์นายภานุวัฒน์วิชิดนวก.ตรวจสอบภายใน2
18ร้อยเอ็ด  ทต.บ้านนิเวศน์นางสาวมริณญดาจำนงค์ นักทรัพยากรบุคคล2
19ลพบุรี  อบต.สนามแจงนางจิรนันท์สายสุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล2
20สระบุรี  ทต.ตะกุดนายยุทธนาใจดีหน.สำนักปลัด2
21สระบุรี  ทต.ตะกุดนางอัญชลีแย้มบู่ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล2
22สระบุรี  ทต.ตะกุดนางสาวนิชนันท์ทรงวิรัชธรหนฝ.บริหารงานทั่วไป2
23สระแก้ว  อบต.พระเพลิงนายสมปองสิงห์ศกนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
24หนองคาย  อบต.ท่าบ่อนางพรรณธรอ่อนสีนักทรัพยากรบุคคชำนาญการ2
25หนองบัวลำภู  อบต.ป่าไม้งามนางสาววาสนาภูขาวนักทรัพยากรบุคคล2
26หนองบัวลำภู  อบต.ป่าไม้งามนางสาวสาวิตรีศรีบุญเรืองผู้ช่วยนักทรัพยากร2
27หนองบัวลำภู  อบต.ทรายทองนายนิติพัฒน์ จันทร์คำปลัด อบต.2
28หนองบัวลำภู  อบต.ทรายทองนางปิยวรรณ คำสมหมายผอ.กองการศึกษา2
29หนองบัวลำภู  อบต.ทรายทองนางฮันนาภาวะหารนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ2
30หนองบัวลำภู  อบต.ทรายทองนางสาวชวัลพัชร แต้มชัยภูมิรองปลัด อบต.2
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป