ตรวจสอบรายชื่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."  
รุ่นที่ :
ชื่อ :      นามสกุล : 
องศ์กร :
 
ลำดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รุ่นที่ พิมพ์
1กาฬสินธุ์  ทต.สระพังทองนายคมสันวรรณทองหนงสำนักปลัด2
2ขอนแก่น  อบต.หนองแดงนายเอกพลทองน้อยนักทรัพยากรบุคคล2
3ขอนแก่น  อบต.โพนเพ็กนายปวีณนาวีสีอ่อนปลัดอบต.2
4ฉะเชิงเทรา  อบต.บางกระเจ็ดนางสาวสุณิสาจันทร์เปล่งจพง.ธุรการ2
5ชัยภูมิ  ทต.คอนสารนางสาวจารุวรรณชมภูบุตรนักจัดการงานทั่วไป2
6ชัยภูมิ  ทต.คอนสารนางสาวสุภารัตน์ต่ออำนาจหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ2
7ชัยภูมิ  ทต.คอนสารนางพัชรินทร์สุวิเศษศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล2
8ตรัง  ทต.คลองเต็งนายกานดาทร้พย์แก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
9นครพนม  ทต.หาดแพงนางสาวนิตยาจันทขันธ์นักทรัพยากร2
10นครพนม  อบต.ดอนเตยนายอู่ทองอำนาจนักทรัพยากรบุคคล2
11นครพนม  อบต.ดอนนางหงส์นายเอกรัฐเถาว์อ้วนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
12นครพนม  อบต.โพนทองนางสาวนิศากรไกรสรปลัด อบต.2
13นครพนม  อบต.โพนสว่างนายวิศิษฏ์สูงสนิทนักวิเคราะห์นโยบายและแผน2
14นครพนม  อบต.โพนสว่างว่าที่ ร.ต.ศรวัสดวงศรนักทรัพยากรบุคคล2
15นครราชสีมา  ทต.อรพิมพ์นายถาวรกวีสันติภาวัฒน์รองปลัดเทศบาล2
16บุรีรัมย์  ทต.เขาคอกนายสันติคงปัญญานักทรัพยากรบุคคล2
17บุรีรัมย์  ทต.เขาคอกนางสาวจันทร์เพ็ญโสภาปลัดเทศบาล2
18บุรีรัมย์  อบต.พระครูนางสาวอรพิมพ์ใหญ่เลิศนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
19บุรีรัมย์  อบต.หนองบอนนายบัณฑิตจันทะมณีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
20บุรีรัมย์  อบต.บ้านดู่นายนายนิวัฒน์กัณหาปลัด ระดับกลาง2
21บุรีรัมย์  อบต.บ้านดู่นายทองพิศนามฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ2
22บุรีรัมย์  อบต.บ้านดู่นางสาวศิริลักษณ์ชัยรัตน์หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น2
23บุรีรัมย์  อบต.บ้านดู่นายอัตรพรชายเมฆเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน2
24บุรีรัมย์  อบต.หนองกระทิงนางสาวธนันท์ชฎาชนะสินสิริโชตินักทรัพยากรบุคคล2
25บุรีรัมย์  อบต.ตลาดโพธิ์นางมะลิวัลย์คงปัญญานักทรัพยากรบุคคล2
26ปราจีนบุรี  ทต.ศรีมหาโพธิ์นายสุชาติกันเที้ยมนักทรัพยากรบุคคล2
27มหาสารคาม  อบต.ยางจ่าเอกบรรเทิงศักดิ์มหามาตย์ปลัด อบต.2
28มหาสารคาม  อบต.ยางนางสุทธิลักษณ์นามมุงคุณนักทรัพยากรบุคคล2
29มหาสารคาม  อบต.หนองเม็กนางทัศนีย์วรรณบุตรสาระคำนักทรัพยากรบุคคล2
30มหาสารคาม  อบต.หนองเม็กนางสาววิไลวรรณพรมมากุลผอ.กองการศึกษา2
  เลือกหน้า   หน้าถัดไป