โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างปรจำ (ใหม่)
ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท."

 

ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่น วัน/สถานที่ จำนวนที่รับ สถานะ เลือกสมัคร
1ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
320ปิดรับสมัคร
2ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
270ปิดรับสมัคร
3ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
250ปิดรับสมัคร
4ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
150เปิดรับสมัคร 
5ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
150เปิดรับสมัคร 
6ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
150เปิดรับสมัคร 
7ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา
150เปิดรับสมัคร 
8ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
150เปิดรับสมัคร 
11รุ่นเพิ่มเติม 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
270ปิดรับสมัคร
21รุ่นเพิ่มเติม 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
350ปิดรับสมัคร