โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคนิคการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครู อปท.(ใหม่) และ
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีระดับสูงขึ้น (ใหม่)"

 

ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่น วัน/สถานที่ จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร สถานะ ตรวจสอบ
รายชื่อ
1ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
150118ปิดรับสมัคร
2ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2562
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
200163ปิดรับสมัคร
3ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10071ปิดรับสมัคร
4ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
250214ปิดรับสมัคร
5ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
150122ปิดรับสมัคร
6ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
150149ปิดรับสมัคร
ยอดรวม837