การจัดทำแบบประเมิน “ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ” ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา
และการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)

 

ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่น วัน/สถานที่ จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร สถานะ ตรวจสอบ
รายชื่อ
1ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
15064ปิดรับสมัคร
2ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
150135ปิดรับสมัคร
3ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
350309ปิดรับสมัคร
4ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมสุนี แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
275259ปิดรับสมัคร
5ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร
400384เปิดรับสมัคร 
6ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
150120เปิดรับสมัคร 
ยอดรวม1271